IMPROVE

Innovative Methodologies and Practices on VET

Υλοποιείται μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus Plus Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το πρόγραμμα IMPROVE αποσκοπεί στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προκειμένου να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λάβουν υπόψιν τους την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως μία σημαντική επιλογή στην επαγγελματική πορεία τους, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια από τις «Δέκα δράσεις» της νέας και της ολοκληρωμένης ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη "(που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016). Όπως έχει επισημανθεί στην Ατζέντα, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καταστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση "πρώτη επιλογή", ενισχύοντας τις ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους στην ΕΕΚ να αναλάβουν μια μαθησιακή εμπειρία εργασίας και να προωθώντας μεγαλύτερη προβολή των καλών αποτελεσμάτων της ΕΕΚ στην αγορά εργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Κωδικός Έργου: 2018-1-UK01-KA202-047912
Διάρκεια Έργου: 01-10-2018 – 31-03-2021

Το έργο IMPROVE έχει στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για καινοτομία στον τομέα τηςΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, χάρις σε εναλλακτικές και επιτυχημένες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις στο μαθησιακό περιβάλλον, στοχεύοντας στη δημιουργία αξιόλογης εμπειρίας στην επαγγελματικά προσανατολισμένη μάθηση. Αυτό θα συντελέσει στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της γνώσης και θα εξοπλίσει τους μαθητές με τα απαραίτητα εφόδια για αυτό-απασχόληση και εργασία. Οι μεθοδολογίες/προσεγγίσεις που θα αναλυθούν θα είναι Εκπαίδευση στην Eπιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση Βασισμένη στην Εργασία, Μεθοδολογία δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, Εργαλεία web 2.0 για ΕΕΚ», «Παιχνιδοποίηση» στη μάθηση, Προσομοίωση και Digital storytelling, Ανοιχτές διδακτικές πηγές» και Υλοποίηση και Αναγνώριση ECVET. Οι εταίροι του έργου στόχο έχουν να δημιουργήσουν καινοτόμα εργαλεία και οδηγίες που θα χρησιμοποιηθούν από τους επαγγελματίες της ΕΕΚ (δασκάλους, εκπαιδευτικούς, σχολικούς οργανισμούς), οι οποίοι θα τις μεταδώσουν στους μαθητές για να υποστηρίξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και αυτό-απασχόληση.

ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος σκοπός είναι η ανάπτυξη θεσμικών συμπράξεων που υποστηρίζουν τη δημιουργία και την εφαρμογή μιας στρατηγικής διεθνοποίησης των μαθητών και σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Όλοι οι εταίροι στις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία εμπλέκονται, ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών νέων και ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν/βελτιώσουν τις δεξιότητες με σκοπό να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία τους. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνονται στην ανάγκη να μπορούν οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι να διεκδικούν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε ένα διεθνές πλαίσιο προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, εξ ου και τα κίνητρα των εταίρων να συμμετάσχουν σε σχέδια που μπορούν να ευνοήσουν τη διεθνή διάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης και την καινοτομία των συστημάτων ΕΕΚ.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Find An Intership

Ο Find An Internship (FAI) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2015 και ο οποίος ειδικεύεται στην εξεύρεση πρακτικών άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

YOUTH EUROPE SERVICE

Η YES είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ασχολείται με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα: Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες ή

Informamentis Europa

Το Informamentis Europa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και απαρτίζεται από ευρωπαίους συμβούλους σχεδίων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το "KAINOTOMIA" είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

EURO-IDEA

Το Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna από την πόλη της Κρακοβίας στην Πολωνία είναι μια ΜΚΟ που έχει γεννηθεί με το φιλοευρωπαϊκό πνεύμα και εργάζεται από το 2010

UTU

Το Πανεπιστήμιο του Turku (UTU) είναι ένα διεπιστημονικό επιστημονικό πανεπιστήμιο