IMPROVE

Innovative Methodologies  and Practices on VET

Realised in the Framework of the Programme
Erasmus Plus KA2 Strategic Partnerships for VET

Kształcenie zawodowe i uczenie się przez całe życie mają coraz większe znaczenie jednak za mało dorosłych korzysta z kształcenia i szkolenia zawodowego ( z j.ang. vocational education and training - VET). Kształcenie i szkolenie zawodowe jest priorytetem agendy Komisji Europejskiej (KE). KE proponuje działania, które posłużą do wyposażenia ludzi w umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz do lepszego wykorzystywania przez nich umiejętności, które już posiadają, żeby mogli znaleźć miejsca pracy wysokiej jakości oraz poprawić swoje perspektywy życiowe. Celem Komisji Europejskiej (KE) jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego dla zatrudnienia oraz kształcenia opartego na pracy (work based learning) wśród osób uczących się. Projekt „IMPROVE” ma na celu promowanie innowacyjnych praktyk i narzędzi w kształceniu i szkoleniu zawodowym, aby zachęcić ludzi do kształcenia zawodowego.

PROJEKT IMPROVE

Project Number: 2018-1-UK01-KA202-047912
Project Start / End date: 01-10-2018 – 31-03-2021

IMPROVE to międzynarodowy projekt partnerski w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).Projekt przewiduje opracowanie materiałów na temat innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Działania projektu koncentrują się na transferze wiedzy, który zapewni uczącym się umiejętności, niezbędne do samozatrudnienia lub zatrudnienia. Projekt jest kierowany do instytucji działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

CEL

Głównym celem projektu jest wspomaganie osób zainteresowanych kształceniem i szkoleniem zawodowym, poprzez rozwój ich kompetencji i umiejętności. Projekt ma na celu opracowywanie i testowanie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla sektora VET na temat: - Nauczanie przedsiębiorczości, - Work-Based Learning (kształcenie oparte na pracy), - Metodologia kreatywnego rozwiązywania problemów, - Narzędzia WEB 2.0 do kształcenia i szkolenia zawodowego

PARTNERZY PROJEKTU

Find An Internship

Find An Internship (FAI) to międzynarodowa agencja, która specjalizuje się w znajdowaniu staży w Wielkiej Brytanii.

Youth Europe Service

Youth Europe Service jest stowarzyszeniem non-profit i działa w sektorze społecznym

Informamentis Europa

Informamentis Europa jest organizacją non-profit założoną 2012 r. przez konsultantów projektów międzynarodowych.

KAINOTOMIA

KAINOTOMIA to Centrum uczenia się przez całe życie (Life Long Learning) w Grecji, działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Euro-Idea

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna jest prywatną, pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w Krakowie. Fundacja prowadzi działalność statutową od 2010 roku.

UTU

University of Turku (Video UTU) to multidyscyplinarny uniwersytet naukowy