IMPROVE

Innovative Methodologies  and Practices on VET

Realised in the Framework of the Programme
Erasmus Plus KA2 Strategic Partnerships for VET

IMPROVE-hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa. Hanke edistää hakeutumista ammatilliseen koulutukseen Euroopan Komission Skills Agenda for Europe –aloitteen mukaisesti. Euroopan Unionin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen kiinnostavuutta kehittämällä työssä oppimisen käytäntöjä ja tuomalle esiin koulutuksen merkitystä työllistymisen kannalta.

Hankkeen tiedot

Projektinumero: 2018-1-UK01-KA202-047912
Aloituspäivämäärä/Päätöspäivämäärä: 01-10-2018 – 31-03-2021

IMPROVE-hanke haluaa edistää innovaatioita ammatillisessa koulutuksessa ottamalla käyttöön uusia,toimivaksi havaittuja opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Tavoitteena on kehittää työssä oppimisen menetelmiä, jotta mahdollisimman moni oppija saisi mielekkäitä kokemuksia ammatillisessa koulutuksessa. Viimeaikaiset CEDEFOP:n tutkimukset osoittavat, että uusia työtehtävien ja ammatteja syntyy samalla kuin osa vanhoista tehtävistä ja ammateista katoaa. Uusia taitoja tarvitaan myös mm. teknisten innovaatioiden ansiosta ja väestön demografisten muutosten vuoksi. Kestävä kehitys ja energian säästäminen aiheuttavat nekin tarpeen innovaatioille ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa kehitettäviä kohteita ovat yrittäjyyskoulutus, työssäoppiminen, luova ongelmanratkaisu, web 2.0, pelillistäminen, avoimet oppimateriaalit, ECVET käyttöönotto koulutuksessa. Hankkeen kumppanit haluavat edistää luovien, innovatiivisten menetelmien käyttöä omissa maissaan ja kytkeä opettajat ja oppilaitokset laajalla rintamalla kehittämään ammatillista koulutusta. Tavoitteena on edistää koulutuksesta valmistuvien työllistymistä ja itsensä työllistämistä.

Tavoitteet

Hankkeen tärkeimpänä tavoina on kumppanuuksien rakentaminen. Niiden kautta ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja oppisopimuksissa opiskelevat voivat suunnitella ja toteuttaa omia kansainvälistymisen tavoitteitaan. Hankekumppanien monipuolinen kokemus auttaa nuoria ja aikuisia kehittämään osaamistaan. Kansainvälistyminen auttaa heitä työllistymään eurooppalaisilla työmarkkinoilla.

Hankekumppanit

Find An Internship

Find An Internship on kansainvälinen, työharjoittelupaikkoja välittävä toimisto Iso-Britanniassa.

Youth Europe Service

Se on voittoatavoittelematon yhdistys, joka toimii sosiaalialalla kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Yhdistys: Tukee vammaisia ja haavoittuvassa

Informamentis Europa

Informamentis Europa on voittoatavoittelematon toimija, joka on perustettu vuonna 2012.

KAINOTOMIA

KAINOTOMIA on elinikäisen oppimisen keskus, joka toimii ammatillisen koulutuksen parissa.

EURO-IDEA

Euro-Idea (Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna) on Krakovassa, Puolassa sijaitseva järjestö, joka on toiminut vuodesta 2010

UTU

Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 5 erillistä laitosta.