Hankekumppanit

Find An Internship

Established in 2015, Find An Internship (FAI) työharjoittelupaikkoja välittävä toimisto Iso-Britanniassa. Tavoitteena on kehittää nuorten tietoja ja taitoja, jotta he työllistyisivät paremmin. Myönteisten harjoittelukokemusten kautta tavoitellaan nuorten itsetunnon kehittymistä ja toivotaan, että myönteinen kehitys laajenisi koko heidän lähiyhteisöönsä. Tärkeimmät arvot toiminnassa ovat kulttuurinen moninaisuus, myönteiset ammatilliset ja sosiaaliset suhteet sekä eettisyys.

Toimistolla on laajaa kokemusta harjoittelupaikkojen ja valmennuskurssien järjestämisestä kansainvälisille opiskelijoille. FAI hallinnoi vaihdon kaikki osa-alueet saapumisesta Lontooseen aina paluuseen lähtömaahan saakka. Tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat olonsa kotoisaksi oleskelunsa aikana. Tämän vuoksi heille tarjotaan henkilökohtaista tukea koko harjoittelujakson ajan.

Yhteystiedot

Osoite: Eurolink Business Centre 49 Effra Road Brixton London SW2 1BZ
Sähköposti:info@findaninternship.co.uk
Puhelin:
+447519322842
Verkkosivu:
http://findaninternship.co.uk

Youth Europe Service

Youth Europe Service perustettiin vuonna 1999.

Se on voittoatavoittelematon yhdistys, joka toimii sosiaalialalla kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Yhdistys:

 • •Tukee vammaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia
 • •Tarjoaa tietoa ja ohjausta solidaarisuuden ja rinnakkaiselon lisäämiseksi
 • •Tarjoaa tietoa ja opastusta historiallisen, kulttuurisen ja taiteellisen perinnön suojelemiseksi
 • •Tukee eurooppalaisen identiteetin rakentumista sosiaalisten, kulttuuristen ja liikunnallisten aktiviteettien avulla
 • •Järjestää jäsenilleen vuotuisia tapahtumia, kuten vaihtotoimintaa ja kulttuuritapahtumia, ja tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön
 • •Edistämää yrittäjyyttä ja auttaa työnhaussa
 • •Tekee aloitteita paikallisen matkailun ja liikkuvuuden edistämiseksi

Yhteystiedot

Osoite: Vico G. Lapenna snc 85100 Potenza
Sähköposti:yes.potenza@gmail.com
Puhelin:
+39097121124
Verkkosivu:
www.yespotenza.wordpress.com

Informamentis Europa

Informamentis Europa Informamentis Europa on voittoatavoittelematon toimija, joka on perustettu vuonna 2012.. Organisaatio toteuttaa eurooppalaisia kehittämishankkeita ja edistää sosiaalista ja kulttuurista rinnaikkaineloa mm. koulutuksen kehittämisen kautta. Organisaatio toimii lähinnä sivistystoimen, kulttuuri- ja nuorisotoimen parissa.

vuodesta 2018 alkaen. Informamentis Europa Informamentis Europa on toiminut  EUROPE DIRECT CASERTA (EDIC CASERTA).

Yhteystiedot

Osoite: Via Caduti sul Lavoro 109, 81100 Caserta (CE)
Sähköposti: yes.potenza@gmail.com
Puhelin: +390823354691
Verkkosivu:
www.yespotenza.wordpress.com

KAINOTOMIA

KAINOTOMIAKAINOTOMIA on elinikäisen oppimisen keskus, joka toimii ammatillisen koulutuksen parissa. KAINOTOMIA on toteuttanut yli 60 täydennyskoulutusohjelmaa, jotka on suunnattu työttömille ja työnhakijoille eri koulutustasoilla, kuten esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille, free lance –työntekijöille ja haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. KAINOTOMIA on osallistunut yhteisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on alueellisten kehittämissuunnitelmien rakentaminen ja yrittäjyyden edistäminen erityisesti työttömien keskuudessa. Näiden hankkeiden ja ohjelmien tavoitteena on paikallisiin elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vastaaminen.

KAINOTOMIA tekee yhteistyötä alue- ja paikallishallinnon viranomaisten sekä yliopistojen ja ammatillisen oppilaitosten kanssa. Organisaatiolla on laajaa yritysyhteistyötä niin Kreikassa kuin muuallakin Euroopassa. Se on Thessalian yrittäjyysjärjestön jäsen ja on tiiviissä yhteistyössä Enterprise Europe Network Hellas –verkoston kanssa.

Yhteystiedot

Osoite: Innovation Center for Lifelong Learning
111 Socratous Str., Larissa, Greece
Sähköposti: info@kainotomia.com.gr
Verkkosivu:
kainotomia.com.gr

EURO-IDEA

Euro-Idea (Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna) on Krakovassa, Puolassa sijaitseva järjestö, joka on toiminut vuodesta 2010 alkaen kulttuurin, ammatillisen koulutuksen ja aikuisten oppimisen aloilla. Järjestö on mukana

Euro-Idea prowadzi działania z zakresu edukacji wśród osób dorosłych i młodzieży.

Järjestön keskeisimmät tavoitteet ovat:

 • Kehittää aikuisten ja nuorten koulutusta
 • •Edistää innovaatioita koulutuksessa ja aikuisten ja nuorten osaamisen kehittämisessä
 • • Parantaa mahdollisuuksia paikalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön viranomaisten, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden toimijoiden kesken
 • •Tukea yrittäjyyttä ja elinkeinoelämän kehittämistä
 • Tukea haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä
 • •Edistää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä

Euro-Idea osallistuu koulutusohjelmien kehittämiseen, toteuttaa työpajoja, opintomatkoja ja muita tapahtumia, sekä kulttuurivaihtoja ja tiedotustoimintaa. Euro-Idean toiminnan keskiössä ovat nuoret ja aikuiset.

Yhteystiedot

Address:: ul. Podłącze 16/1, 30-218, Kraków
Email:euroidea.fsk@gmail.com
Verkkosivu: https://euroidea.wordpress.com

 

Turun yliopisto

Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 5 erillistä laitosta. Turun yliopistossa opiskelee n. 21 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on yli 3 500. Yliopisto on tunnettu opetuksen ja tutkimuksen laadusta ja tarjoaa erinomaiset opiskelun tukipalvelut.
Brahea-keskus on Turun yliopiston erillislaitos, joka toimii yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen asiantuntijaorganisaationa. Aluetutkimuksen- ja kehittämisen yksikössä (ARD) toimii 27 asiantuntijaa, jotka toimivat jatkuvan ja elinikäisen oppimisen, verkko-oppimisen ja opetuksen laadunhallinnan parissa. 
 
Yhteystiedot

Address:Joukahaisenkatu 2, 20520 Turku
Email:communications@utu.fi
Verkkosivu: httphttps://www.utu.fi

 
 
fiFinnish