ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Find An Intership

Established in 2015, Find An Internship (FAI) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2015 και ο οποίος ειδικεύεται στην εξεύρεση πρακτικών άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε τους νέους με βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους, θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και θα επηρεάσουν θετικά τις κοινωνίες τους. Οι κύριες αξίες μας περιλαμβάνουν: την ποικιλομορφία μεταξύ των ανθρώπων, την οικοδόμηση θετικών επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων καθώς και τα υψηλά πρότυπα προσωπικής και εργασιακής ηθικής.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία φιλοξενώντας ξένους φοιτητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης και συνεργασίας, αναπτύσσοντας τον επαγγελματισμό τους και την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου για τη νεολαία. Ο FAI διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της εμπειρίας κινητικότητας, από την άφιξη στο Λονδίνο έως την επιστροφή των δικαιούχων στη χώρα καταγωγής τους. Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες αισθάνονται άνετα καθώς μεταβαίνουν στο εξωτερικό, επομένως, παρέχουμε ατομική παρακολούθηση για την παρακολούθηση της προόδου τους καθ 'όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Business Centre Eurolink 49 Effra Road Brixton LondonvSW2 1BZ
Email:info@findaninternship.co.uk
Τηλέφωνο:
+447519322842
Ιστοσελίδα:
http: //findaninternship.co.uk

YOUTH EUROPE SERVICE

YOUTH EUROPE SERVICE τον Ιανουάριο του 1999.

Η YES είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ασχολείται με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα:

 • •Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες ή μειονεκτούντων ατόμων
 • •Αμοιβαία γνώση μεταξύ των ανθρώπων, ανάπτυξη αλληλεγγύης και διαβεβαίωση της αρχής της πολιτικής ζωής
 • •Γνώση και προστασία της ιστορικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
 • •Ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας
 • •Προώθηση ετήσιων εκδηλώσεων μεταξύ των μελών της, δραστηριότητες όπως παροχή πληροφοριών, πραγματοποίηση ανταλλαγών και εθελοντικών υπηρεσιών, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • •Ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών και ευκαιριών απασχόλησης.
 • •Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: VicoG. Lapennasnc, 85100 Potenza
Email:yes.potenza@gmail.com
Τηλέφωνο:
+39097121124
Ιστοσελίδα:
www.yespotenza.wordpress.com

Informamentis Europa

Informamentis Europa Το Informamentis Europa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και απαρτίζεται από ευρωπαίους. συμβούλους σχεδίων. Προωθεί την κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική συνοχή μέσω έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και της νεολαίας.

Από το 2018, Informamentis Europa το Informamentis Europa είναι η δομή φιλοξενίας του Centre  EUROPE DIRECT CASERTA (EDIC CASERTA).

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Via Caduti sul Lavoro 109, 81100 Caserta (CE),
Email: yes.potenza@gmail.com
Τηλέφωνο: +390823354691
Ιστοσελίδα:
www.yespotenza.wordpress.com

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΤο "KAINOTOMIA" είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το KAINOTOMIA έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την προώθηση και ένταξη τους την αγορά εργασίας και την κοινωνία εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το «KAINOTOMIA» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)-είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το "KAINOTOMIA" συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την ονομασία "σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό". Επιπλέον, συμμετείχε σε έργα της ΕΕ, στο πλαίσιο του Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Το «KAINOTOMIA» συνεργάζεται στενά με διάφορες επιχειρήσεις, έχοντας ένα δίκτυο πάνω από 60 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, κυρίως βιομηχανιών. Ως εκ τούτου, έχει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων ενώσεων και εταίρων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η οργάνωση συνεργάζεται με την Περιφέρεια & Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα και τις ιδιωτικές και μη ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τέλος, είναι μέλος της Ένωσης Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και έχει στενή συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κέντρο Καινοτομίας για τη Δια Βίου Μάθηση
Σωκράτους 111, Λάρισα, Ελλάδα
Email: info@kainotomia.com.gr
Ιστοσελίδα:
kainotomia.com.gr

EURO-IDEA

Το Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna από την πόλη της Κρακοβίας στην Πολωνία είναι μια ΜΚΟ που έχει γεννηθεί με το φιλοευρωπαϊκό πνεύμα και εργάζεται από το 2010 στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ΕΕΚ.

Το ίδρυμα είναι μέλος τοπικών και διεθνών δικτύων και συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 • •Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ ενηλίκων και νέων.
 • •Προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
 • • Ανάπτυξη ευκαιριών για τοπική και διεθνή συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών συστημάτων.
 • •Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
 • •Βιωσιμότητα μειονεκτουσώνκοινωνικών ομάδων
 • •Προώθηση και οργάνωση εθελοντισμού.

Η Euro-Idea επιτυγχάνει στόχους με τη συμμετοχή και ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, εκδηλώσεων, επισκέψεων μελέτης, πολιτιστικών ανταλλαγών, σημείων ενημέρωσης. Η οργάνωση εκτελεί δραστηριότητες με νέους και ενήλικες. Η Euro-Idea προάγει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αναπτύσσει επαφές και συνεργασία μεταξύ των εθνών. Το Ίδρυμα αναπτύσσει τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές αθλητικές δραστηριότητες προκειμένου να δημιουργήσει ενεργό συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Έχοντας εμπειρία σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες και σχέδια, η Euro-Idea θα μπορούσε να μεταφέρει γνώση των παραδειγμάτων ορθής πρακτικής και των μεθόδων εργασίας για να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής και ευρωπαϊκής επικράτειας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:ul. Podłącze 16/1, 30-218, Κρακοβία
Email:euroidea.fsk@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://euroidea.wordpress.com

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TURKU

Το Πανεπιστήμιο του Turku (UTU) είναι ένα διεπιστημονικό επιστημονικό πανεπιστήμιο, όπου η εμπειρογνωμοσύνη των επτά σχολών κυμαίνεται από τις ανθρωπιστικές σπουδές έως τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και τις επιχειρήσεις. Το Πανεπιστήμιο του Turku αναγνωρίζεται για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και των άριστων υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών. Με τους 21.000 φοιτητές και τους 3.500 υπαλλήλους του, το Πανεπιστήμιο του Turku είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Φινλανδίας.
Το Κέντρο Brahea στο Πανεπιστήμιο του Turku είναι αρμόδιο σε τομείς που σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες του προτεινόμενου έργου. Η μονάδα εδαφικής έρευνας και ανάπτυξης απασχολεί 27 εμπειρογνώμονες διαφόρων τομέων που εργάζονται στην τρίτη αποστολή του πανεπιστημίου: διά βίου μάθηση, μάθηση με τεχνολογία, ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων και διαχείριση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης καλύπτουν επίσης τις κοινωνικές καινοτομίες στην επαγγελματική μάθηση, τόσο στην ΕΕΚ όσο και στην ΕΕ. Ως μονάδα που ειδικεύεται στην κοινωνική εμπλοκή, το Κέντρο Brahea συνδέει το πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις και βοηθά στη μεταφορά της καινοτομίας και της γνώσης στην τοπική κοινωνία και στη σύνδεση της βιομηχανίας με τους ακαδημαϊκούς. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικεύεται ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών και μαθησιακών περιβαλλόντων, στην ανάπτυξη υπεύθυνης κουλτούρας μάθησης, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και στην κατάρτιση παιδαγωγικών και διοικητικών στελεχών. Με τον τρόπο αυτό, το Κέντρο προάγει τον διάλογο και τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ζωής. 
 
Επικοινωνία

Διεύθυνση:Joukahaisenkatu 3, 20520, Turku
Email:communications@utu.fi
Ιστοσελίδα: httphttps://www.utu.fi

 
 
elGreek